FESTIWAL INNOWACJI I TECHNOLOGII

To jedno z wydarzeń, wspierających współpracę biznesu z nauką, a także prezentujących innowacje, nowoczesne technologie i nowatorskie rozwiązania w różnych dziedzinach.

Zagadnienia transportu przyszłości, innowacyjne rozwiązania lotnicze, perspektywy rozwoju sektora kosmicznego oraz przyszłość medycyny spersonalizowanej w Polsce. To właśnie wokół tych obszarów toczyć się będą dyskusje podczas trzeciej już edycji Festiwalu Innowacji i Technologii, który odbędzie się 14 września w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. Wydarzeniu będzie towarzyszył Piknik Naukowo-Technologiczny PIK TECH organizowany w dniu 15 września z okazji X-lecia Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”

Tegoroczny Festiwal będzie obfitował w wiele wydarzeń.

 

Wydarzenie zainicjuje wystąpienie Sebastiana Kawy – najbardziej utytułowanego pilota szybowcowego w historii, zdobywcy 26 medali mistrzostw świata i Europy.

Pierwszego dnia zaplanowano także dwie odbywające się jednocześnie sesje otwarte. Na dużej scenie odbędą się:

MedicaSilesia to spotkania ekspertów, praktyków, to dyskusje o światowych trendów w obszarze technologii medycznych i możliwości, szans na udział regionu szczególnie przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości. Oprócz dyskusji przykłady wdrożeń oraz omówienie innowacyjnych projektów w obszarze inżynierii medycznej.

Debata Future of the Mobility z udziałem naukowców i przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego. Tematem przewodnim będą innowacje technologiczne i społeczne w transporcie przyszłości. Podczas dyskusji zaproszeni eksperci/naukowcy przedstawią prognozy związane ze sposobami przemieszczania się oraz ocenią wpływ zmieniającej się sytuacji na rozwój branży automotive, finansów, polityki paliwowej i energetycznej oraz życia społecznego. Spróbują także odpowiedzieć w jakim kierunku zmierza transformacja systemu mobilności osobistej.

Równolegle do sesji pierwszej na małej scenie odbędzie się Forum Aerospace z udziałem przedstawicieli świata nauki i biznesu, których codzienna współpraca jest nieodzowna do tego, aby innowacyjne rozwiązania w rzeczywisty sposób znajdowały zastosowanie w przemyśle. W ramach Forum Aerospace poruszone zostaną tematy dotyczące specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa w najbardziej innowacyjnych obszarach gospodarki, znaczenia kooperacji z innymi podmiotami z branży, a także perspektyw wsparcia sektora ze strony władz państwowych i samorządowych.

Wydarzeniu pierwszego dnia towarzyszyć będą:

Wystawa innowacyjnych rozwiązań

Na wspólnym stoisku zaprezentowane będą rozwiązania i oferta współpracy jednostek sektora badawczo-rozwojowego oraz uczelni, a także innowacyjnych rozwiązań, które tworzone są przez przedsiębiorstwa w województwie Śląskim. Na stoisku Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, który zrzesza 97 podmiotów, głównie przedsiębiorstw, chcesz poznać ich specjalizacje, kompetencje, dowiedzieć się czym jest LIVING LAB i bezpłatnie skorzystać z jego oferty – MedicaSilesia, to właściwe miejsce.

Innowator Śląska 2017

 

Panel podsumowujący realizowaną już od dziesięciu lat Inicjatywę promującą innowacyjność w regionie województwa Śląskiego. Tematyka spotkania będzie poruszać zagadnienia związane z tym co dzisiaj nazywamy innowacją,  jakie korzyści uzyskały podmioty z wdrożenia rozwiązań innowacyjnych, jaki były problemy z ich wdrażaniem, jakie są perspektywy dla rozwoju firm innowacyjnych, czy innowacje wspierają rozwój, czy raczej są ciężarem dla przedsiębiorstw, oraz tego jakie są ich realne koszty.

Uczestnicy: Laureaci poprzednich edycji konkursu Innowator Śląska. Są to prężnie działające podmioty posiadające praktyczne doświadczenie we wdrażaniu na rynek innowacyjnych produktów, towarów oraz usług.

Panel tematyczny dla przedsiębiorców, jednostek B+R oraz osób zainteresowanych działalnością innowacyjną.

Sesja posterowa

 

Prezentująca efekty prac trzech projektów realizowanych przez naukowców z Politechniki Śląskiej w kooperacji z międzynarodowymi partnerami:

ERA-NET Elektromobility CACTUS: Modele i metody oceny i optymalizacji ładowania autobusów elektrycznych;

ERANET Transport III Future Travelling – GREEN_TRAVELLING: A Platform to Analyse and Foster the Use of Green Travelling Options: Platforma do analizy i wsparcia wykorzystania możliwości Green Travelling.

ERANET Transport III:  Inteligenta platforma do integracji, zarządzania oraz wsparcia pierwszej i ostatniej mili w łańcuchach dostaw: S-MILE.

ERANET CoFund Electric Mobility Europe – Electric travelling – platform to suport the implementation of elektromobility in Smart Cities based on ICT applications: Electric travelling – platforma wspierająca wdrażanie elektromobilności w inteligentnych miastach w oparciu o aplikacje ICT.

Biznes Mixer

 

Sesja Biznes MIXER  to nie tylko ciekawy wykład „7 grzechów głównych, które popełniasz w startupie”, ale w trakcie sesji przewidziane będą panele Pitch Contest – dotyczące innowacyjnych pomysłów w obszarze medycyny, które prezentowane będą przez start-upy, studentów lub firmy poszukujące partnerów do współpracy.

Biznes Mixer, to praktyczna wiedza, efektywna wymiana kontaktów, dzielenie się wiedzą.

Biznes MIXER to relacje oparte na zasadzie win-win.

Spotkania
eksperckie

 

Bezpłatne konsultacje z ekspertami z zakresu ochrony własności intelektualnej, oznakowania CE, komercjalizacji wyników badań i technologii przedsiębiorstw oraz jednostek B+R

Matechmaking,
Spotkania networkingowe

 

Przestrzeń NETWORKING/MATECHMAKING daje możliwość umówienia spotkania i zaprezentowania swojej oferty współpracy – zarejestruj się, przedstaw swój potencjał do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Spotkania, będą sprzyjały efektywnej wymianie kontaktów.

Organizatorzy

Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Górnośląskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Politechniki Śląskiej oraz Miasta Gliwice.

Logo GAPR-male

GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i ROZWOJU
Sp. z o.o.

Jej misją jest wspieranie rozwoju gospodarki Gliwic i Górnego Śląska oraz stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez dostarczanie nowoczesnych usług promujących innowacyjne rozwiązania oraz zaangażowanie w poważne inwestycje infrastrukturalne. To wszystko, w konsekwencji, przekłada się na pozytywną zmianę wizerunku całego regionu.

Od 19 lat Agencja prowadzi intensywne działania na rzecz nauki, biznesu i samorządu. Tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw istniejących. GAPR jest prężnie działającą instytucją otoczenia biznesu. Stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami a organami władzy państwowej i samorządowej. Współpraca z naukowcami sprawia, że jest to doskonały partner w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce.

gliwice_logo_pelny_kolor2

MIASTO GLIWICE

 

Jeden z najważniejszych polskich ośrodków innowacji, należący do grona World Technopolis Association, czyli światowego stowarzyszenia technopolii – organizacji skupiającej 102 najbardziej zaawansowanych technologicznie ośrodków z 47 krajów. W ostatnich dwóch dekadach Gliwice przeszły drogę od miasta opartego na przemyśle ciężkim, do lidera nowych technologii. Samorząd Gliwic od wielu lat wskazuje na innowacje i nowoczesne technologie jako jeden z głównych filarów rozwoju miasta. W tym celu powołano dwa prężnie działające ośrodki: Park Naukowo – Techniczny Technopark Gliwice oraz Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.

politechnika_sl-male2

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

 

To najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Politechnika Śląska jest jednym z liderów kształcenia kadry inżynierskiej w Polsce. Wydziały Politechniki zaś od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach studiów inżynierskich. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania Politechnika Śląska stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.