Bartłomiej Płonka

Bartłomiej Płonka

Bartłomiej Płonka

Od 2004 roku zaangażowany w realizację projektów mających na celu wsparcie rozwoju regionalnego i innowacji w polskim przemyśle. Pracował w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach, gdzie narodziła się koncepcja utworzenia Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. (GAPR Sp. z o. o. pozostaje głównym udziałowcem Centrum).

Od 2009 roku brał czynny udział w utworzeniu infrastruktury technologicznej Centrum, a następnie odpowiadał za budowanie relacji z przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi, które obecnie są kontrahentami Centrum przy realizacji działań o charakterze innowacyjnym.

Jedno z najważniejszych zadań za które odpowiadał, to koordynacja wdrażania programu transferu technologii wytwarzania struktur kompozytowych dla przemysłu kosmicznego, czego efektem było podpisanie w 2018 r. umowy o współpracy z Thales Alenia Space – France.

Od 2016 roku jest prezesem zarządu Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. Cel stawiany przez Bartłomiej Płonkę zarządzanej przez niego spółce, to dalszy rozwój kompetencji i kreowanie innowacyjnych technologii materiałowych z zastosowaniem nie tylko w przemyśle kosmicznym, ale również w innych sektorach gospodarki – ze szczególnym uwzględnieniem polskiego lotnictwa i motoryzacji.