Bogdan Traczyk

Bogdan Traczyk

Bogdan Traczyk

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku „lotnictwo” i specjalności – „konstrukcja śmigłowców”.

Z regionem śląskim jest związany od 1980 roku. W latach 80 pracował jako konstruktor w Przedsiębiorstwie Doświadczalno – Produkcyjnym Szybownictwa „PZL – Bielsko”.

Na przełomie lat 80 i 90, jako inicjator i przewodniczący Regionalnego Porozumienia Samorządów Pracowniczych, doprowadził do powstania spółki AQUA S.A., której akcje w 1997 roku wprowadził do obrotu publicznego. W latach 90 był jej Prezesem Zarządu.

W 1998 roku objął funkcję Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Po upływie kadencji powrócił do pracy w AQUA S.A..

W latach 2004-05 dyrektor w firmie Aqua System Sp. z o.o., powstałej w wyniku prywatyzacji jednego z wydziałów AQUA S.A.

W 2006 roku pracował dla międzynarodowej korporacji jako szef zespołu ekspertów kontraktu „Oczyszczanie ścieków na Podhalu”.

Od 2007 roku Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach. Z końcem 2013 roku w wyniku włączenia części Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach w struktury ARL Sp. z o.o., doprowadził do powstania Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach, do której aktywów należą m/in. Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, parki przemysłowe w Bytomiu i Żorach oraz ponad 98% udziałów Śląskiego Centrum Naukowo Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach i ponad 69% akcji GAPP S.A. w Rybniku.

W kwietniu 2017r. dokonał fuzji z Agencją Rozwoju Lokalnego w Jaworznie. Ponadto w latach 2015 – 2017 był Prezesem Aeroklubu Gliwickiego.

Prezesem GAPR sp. z o.o. jest do tej pory.