dr hab. inż. Stanisław Trenczek

dr hab. inż. Stanisław Trenczek

dr hab. inż. Stanisław Trenczek

Profesor nadzwyczajny ITI EMAG, dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Autor i współautor: ponad 120 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-techni­cznych, 3 monografii, 20 rozdziałów w monografiach, ponad 100 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach, 3 pa­ten­tów; kierownik, główny wykonawca i wykonawca 21 pro­jektów badawczych i 4 prac statutowych; autor ponad 20 roz­wiązań wdrożonych w przemyśle i ponad 20 aplikacji w nauce; członek licznych rad programowych konferencji, stowarzyszeń technicznych, ko­misji i zespołów eksperckich; członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Komitetu Automatyzacji Kopalń Głębinowych i Od­krywkowych, członek Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska, zastępca Przewodniczącego Komisji Górniczej PAN Oddział w Katowicach.