Dr inż. Andreas Glenz

Dr inż. Andreas Glenz

Dr inż. Andreas Glenz

Urodzony 28 lipca 1954 r. w Rogowie. Autorytet w dziedzinie aparatur naukowo-badawczych, jak i technologiach próżniowych. W 1974 r. ukończył Techniku Mechaniczne w Raciborzu „MECHANIK”. Pięć lat później, bo w 1979 r., ukończył Automatykę i Metrologię na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W tym samym czasie ukończył również na AGH studium pedagogiczne. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki. Dziś honorowy „Ambasador Marki AGH”.

Pracę zawodową rozpoczął na kopalni Anna w Pszowie. Po 5 miesiącach wyjechał zagranicę. Swoją ścieżkę kariery rozpoczął w topowej firmie hi-tech w Niemczech, gdzie przeszedł wiele szczebli kariery zawodowej, zaczynając od podstaw aż do osoby, która była odpowiedzialna za najtrudniejsze i innowatorskie projekty w skali światowej. Dzięki wypracowanej w ten sposób marce, został zwerbowany na Uniwersytet do Heidelbergu, gdzie objął stanowisko szefa technicznego i pracownika naukowego. Tu oprócz budowy czy modernizacji instytutów, ich wyposażenia jak i uruchamiania, głównie działał naukowo w segmencie tworzenia nowych technik pomiarowo-badawczych z zakresu nanotechnologii.

Był pomostem pomiędzy nauką a techniką. Współpracował z wieloma topowymi naukowcami ze świata, w tym noblistami. Swoją wiedzą i osiągnięciami zdobył sobie międzynarodową renomę. Dzięki swojej wiedzy koncypował ekstremalne urządzenia, które zawsze doprowadzały do sukcesu różne grupy badawcze jak i własne badania. Z czasem zaczęły spływać do niego prośby o budowę indywidualnego sprzętu naukowo-badawczego do różnych Instytutów na świecie.

Pierwszym była aparatura do ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) w Zurychu (CH), druga dla PSI (Paul Scherrer Institut) w Villigen (CH), trzecia dla CNRS Mulhouse (F), czwarta dla Universytetu w Brukseli (B), piąta dla Max-Planck-Instytut w Düsseldorf (D), i tak dalej. Wtedy ilość zleceń była na tyle duża, iż dr Glenz w 1996r. w rodzinnym Rogowie założył własną firmę PREVAC, która obecnie jest jednym ze światowych liderów w produkcji próżniowych aparatur naukowo-badawczych.

Dr Andreas Glenz jest człowiekiem, który świetnie potrafi łączyć świat nauki i biznesu. Jest wizjonerem, aktywistą, człowiekiem czynu, mocno zaangażowanym w sprawy społeczne jak i ekologię. Bliski jego sercu jest los młodych ludzi a tym samym temat reformy szkolnictwa, głównie zawodowego. Jest on bardzo cenionym menedżerem, który ma na swoim koncie liczne tytuły i wyróżnienia, m. in.: „Srebrną Odznakę Honorową” Sejmiku Województwa Śląskiego, tytuł „Człowieka Roku 2014” w kategoriach „Biznes” i „Nagroda Internautów” w plebiscycie tuwodzislaw.pl, tytuł „Menedżera Roku” nadany przez Stowarzyszenie Managerów na Śląsku, tytuł „Przyjaciel Wodzisławskiej Oświaty”. Dr Glenz jest również laureatem „Gorzyckiej Perły 2016”. Uzyskał „Medal 70-lecia Instytutu Odlewnictwa w Krakowie”. W 2016 r. otrzymał nominację do Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, Polskiego Oskara Biznesu a w 2016 i 2017 r. do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W plebiscycie organizowanym przez Dziennik Zachodni dr Glenz otrzymał tytuł „Menedżer Roku Województwa Śląskiego 2016”.

Na co dzień dr Glenz jest dodatkowo czynnym członkiem „Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji” przy Urzędzie Marszałkowskim, członkiem Rady Programowo-Biznesowej Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego jak i Rady Społeczno-Programowej Instytutu Fizyki – CND Politechniki Śląskiej. Jego wiedza i doświadczenie są wysoce cenione przez kręgi osób decyzyjnych nie tylko na szczeblu lokalnym czy krajowym, ale i międzynarodowym.