Dr Jakub Zawieska

Dr Jakub Zawieska

Dr Jakub Zawieska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zakładzie Systemów Zarządzania i Telematyki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

Zajmuje się problematyką zrównoważonej mobilności, ekonomiki transportu, aspektami implementacji i kreowania polityki transportowej, elektryfikacją sektora transportu, a także koncepcją inteligentnych miast. Jego rozprawa doktorska poświęcona roli inteligentnych miast w redukcji emisji z sektora transportu została nagrodzona w konkursach „European Friedrich List Award 2018” oraz „Dyplomy dla Warszawy 2017”. W latach 2012–2013 przebywał na stypendium naukowym w Lisbon School of Economics and Management (ISEG) oraz Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) w Lizbonie, gdzie zdobywał wiedzę i doświadczenie w zakresie teoretycznych i metodologicznych aspektów polityki transportowej i ekonomiki transportu.