Jacek Kosiec

Jacek Kosiec

Jacek Kosiec

Jacek Kosiec, 58 lat,  jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie cząstek elementarnych oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim prowadzonych zgodnie z programem IC2 Institute Uniwersytetu Teksańskiego

W latach 1986-1995 Jacek Kosiec brał udział w eksperymencie NA35 dotyczącym plazmy kwarkowo-gluonową prowadzonym przez Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) w Genewie; pracował także na Uniwersytecie Warszawskim; Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz w Instytucie Maxa Plancka w Monachium.

Jacek Kosiec jest współzałożycielem 6 firm sektora MŚP w trakcie 25-letniego doświadczenia zdobył obszerne kompetencje w zarządzaniu projektami w zakresie wysokich technologii, łącznie z koordynacją programu konsultingowego Fabrykat2000 oraz projektami rozwoju detektorów.  W latach 1991-1996 wraz z laureatem Nagrody Nobla – profesorem Georgesem Charpakiem współpracował m.in. przy popularyzacji beta-imagera do radiografii w dziedzinach biologii i medycyny.

Zajmował się także zagadnieniami związanymi z procesami innowacyjnymi  – m.in. modelowaniem procesu innowacyjnego oraz rozwojem parków przemysłowo-technologicznych w Warszawie i Płocku.

Także był inicjatorem powstania uniwersyteckiego ośrodka transferu technologii na Uniwersytecie Warszawskim

W latach 1998-2000 koordynował Program USAID Fabrykat2000, który był skierowany na wzmocnienie transferu technologii produkcyjnych i MŚP z udziałem kilkudziesięciu europejskich oraz amerykańskich ekspertów.

W latach 2004-2012 Jacek Kosiec wykonał około stu ekspertyz i opinii z zakresu modelowania finansowego,  transakcji instrumentami finansowymi, funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w różnych sektorach.

Obecnie Jacek Kosiec sprawuje funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki oraz pełni rolę Dyrektora Programu Kosmicznego w Creotech Instruments S.A. Swoją działalność kosmiczną w Creotech rozpoczął 5 lat temu i w tym czasie wprowadził w życie ponad 10 projektów realizowanych wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną, co sprawiło, że Creotech Instruments S.A. stał się jednym z wiodących graczy w kształtującym się polskim sektorze kosmicznym.