Piotr Podgórski

Piotr Podgórski

Piotr Podgórski

Dyrektor ds. Planowania, Organizacji i Rozwoju w EMT-Systems Sp. z o.o. Od 7 lat współtworzy ofertę szkoleń znajdującą się w portfolio Centrum Szkoleń Inżynierskich. Aktywnie poszukuje specjalistów z różnych dziedzin inżynierskich w celu poszerzania oferty szkoleniowej firmy. Odpowiedzialny za tworzenie planów szkoleniowych, koordynację specjalistów, rozwój produktów szkoleniowych.