Piotr Tarnawski

Piotr Tarnawski

Piotr Tarnawski

Absolwent Akademi Ekonomicznej w Krakowie, od 1997 roku związany z Ośrodkiem Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. w Gliwicach, polskiej, rodzinnej jednostce certyfikującej wyroby, systemy zarządzania a także laboratorium badawczym Laborex. Odpowiedzialny za rozwój usług certyfikacyjnych w kraju, Europie oraz w globalnym obrocie towarowym. Auditor zewnętrzny EOQ (European Quality Organsation), prelegent na sympozjach oraz konferencjach dotyczących oceny zgodności wyrobów z wymaganiami UE, bierze udział w komitetach technicznych w PKN a także w międzynarodowych stowarzyszeniach takich jak International Electrotechnical Commision lub Komisja Europejska.