Sylwia Rudek – Matuszczak

Sylwia Rudek – Matuszczak

Sylwia Rudek – Matuszczak

Od 18 lat jest związana z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Aktualnie na stanowisku Dyrektora nadzoruje działy odpowiedzialne za: wspieranie przedsiębiorczości i rozwój społeczno-gospodarczy; realizację projektów unijnych, zarówno polskich jak i międzynarodowych, dedykowanych firmom, samorządom i jednostkom B+R; zarządzanie parkami technologicznymi, nieruchomościami i inkubatorami; pozyskiwanie inwestorów oraz sprzedaż działek inwestycyjnych; realizacje projektów inwestycyjnych i rewitalizacyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy konsultanta oraz trenera świadczącego usługi doradcze i szkoleniowe dla firm, w szczególności w obszarach: pozyskiwania źródeł finansowania na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, montażu finansowego, marketingu, e-biznesu, analizy rynku, nowych technologii i transferu technologii.

Współautorka i koordynatorka wielu projektów unijnych dedykowanych, zarówno już funkcjonującym na rynku przedsiębiorcom, jak i osobom stawiającym dopiero pierwsze kroki we własnym biznesie.

Doświadczony członek Komisji Oceny Wniosków oraz Komisji Rekrutacyjnych powoływanych w ramach projektów unijnych dotyczących finansowego wsparcia przedsiębiorców. W GAPR pełni również funkcje Prokurenta.

O swojej pracy mówi z pasją i podkreśla, iż każdy nowy dzień to kolejne ciekawe wyzwania i nowi ludzie których poznaje.