aerospace2-duze

Sektor lotniczy od zawsze jest źródłem powstawania innowacji, które stają się również inspiracją dla rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, oraz kosmicznego. Rozwój tych technologii ma zasadniczy wpływ na konkurencyjność gospodarki i może stanowić istotny element nowoczesnej Polski.

Dlatego też organizatorzy III Festiwalu Innowacji i Technologii postanowili, iż dyskusja na temat dyfuzji i wpływu innowacji lotniczych na inne technologie może stanowić odrębne wydarzenie Festiwalu.

Do organizacji Forum Aerospace zaproszono Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o., które jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków wytwarzania i badania materiałów kompozytowych z zastosowaniem w przemyśle lotniczym, kosmicznym i motoryzacyjnym. Celem utworzonego w 2012 roku Centrum było to, aby innowacyjne rozwiązania stosowane w lotnictwie były również stosowane w innych dziedzinach gospodarki.

Realizując tak postawiony cel Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego prowadzi obecnie Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych, realizując projekt pod nazwą: „Proces Przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”, który swoją drogą  jest realizowany w ramach Działania 1.3. „Profesjonalizacja IOB” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; decyzja o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.03.00-24-0308/17-00.

Zadaniem Obserwatorium Specjalistycznego jest m.in. monitorowanie najnowszych trendów w lotnictwie ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych.

W Forum Aerospace wezmą udział przedstawiciele świata nauki i biznesu, których codzienna współpraca jest nieodzowna do tego, aby innowacyjne rozwiązania w rzeczywisty sposób znajdowały zastosowanie w przemyśle.

Organizatorzy mają nadzieję, że w ramach Forum Aerospace poruszone zostaną tematy dotyczące specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa w najbardziej innowacyjnych obszarach gospodarki, znaczenia kooperacji z innymi podmiotami z branży, a także perspektyw wsparcia sektora ze strony władz państwowych i samorządowych.

Organizator Forum:

SCNTPL_logo_poziom
FunduszeEuropejskieProgramRegionalny
slaskie
ris
UniaEuropejskaEuropejskiFunduszRozwoju_Regionalnego