PANEL DYSKUSYJNY THE FUTURE OF MOBILITY

– w drodze do mobilności 3.0

 

Według szacunków ONZ do 2050 roku niemal 70 procent ludności świata będzie żyć w wielkich metropoliach. Ponad 80 procent produktu światowego brutto będzie generowane właśnie w miastach. Niezbędny jest więc do tego sprawny transport. Z drugiej strony, zanieczyszczone powietrze, zatłoczone ulice i korki oraz w wielu miejscach przestarzała infrastruktura to wyzwania, którym należy sprostać.

Pojazdy elektryczne, autonomiczna jazda, łączność cyfrowa pomiędzy wszystkimi uczestnikami ruchu drogowego oraz nowe usługi z zakresu mobilności to niezbędne czynniki potrzebne do tego, żeby komunikacja w miastach stała się wydajniejsza, czystsza i bardziej przyjazna użytkownikom.

Nowy model mobilności obejmuje rozwój technologii w zakresie magazynowania energii i upowszechnienie na szeroką skalę pojazdów z napędem elektrycznym. W wizjach przyszłości zarządzanie i sterowanie ruchem pojazdów będzie odbywało się przy coraz większym wykorzystaniu technologii cyfrowych, a także coraz wyższym stopniu automatyzacji ruchu, w tym w pełni automatycznie. Zakłada się także, że jednym z elementów ekosystemu e-mobilności w miastach mają być w przyszłości inteligentne sieci energetyczne połączone z elektrycznymi pojazdami. Czynnikami przyśpieszającymi rozwój koncepcji są:

  • postęp w zakresie technologii napędu samochodów oraz technologii automatycznego prowadzenia pojazdów,
  • wykorzystywanie lżejszych materiałów o wyższej wytrzymałości do elementów konstrukcji samochodów,
  • rozwój internetu rzeczy i systemów komunikacji,
  • zmiany w preferencjach i zachowaniach mieszkańców. Od szybkości tych ostatnich będzie zależał sukces rozwoju rozwiązań opartych na współdzieleniu zarówno czasu użytkowania samochodów (ang. car-sharing), jak i przestrzeni samochodów (ang. car-pooling). Kluczowe znaczenie w upowszechnieniu tych rozwiązań jest zapewnienie dostępności środków transportu w tych systemach w czasie i przestrzeni.

Innowacyjne technologie zmieniają sposoby, w jakie firmy projektują i budują samochody. Napędy elektryczne oraz takie, które wykorzystują ogniwa paliwowe oferują wyższą wydajność, zużywają mniej energii i wydzielają mniej spalin. Nowe, lekkie materiały pozwalają wytwórcom samochodów obniżyć masę pojazdów bez uszczerbku na poziomie bezpieczeństwa pasażerów.

Kolejne przełomowe wynalazki coraz bardziej przybliżają nas do wprowadzenia do użytku codziennego pojazdów autonomicznych. Coraz częściej słyszymy, że samochody niepotrzebujące kierowcy wkrótce staną się codziennością. Już dziś obserwujemy gwałtowny postęp w dziedzinie „samochodów podłączonych do sieci”—innowacje integrujące techniki komunikacyjne i Internet rzeczy, umożliwiają świadczenie kierowcom niezwykle cennych i przydatnych usług. Pojazdy wyposażone w elektroniczne moduły sterowania i czujniki pozwalające na komunikację typu pojazd-pojazd (V2V) oraz pojazd-infrastruktura (V2I) potrafią w sposób aktywny podpowiedzieć inną trasę, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drodze, a nawet wezwać pomoc, gdy dojdzie do wypadku. Wkrótce samochody będą rutynowo wyposażone w systemy wystarczająco precyzyjnie informujące je o ich lokalizacji w stosunku do innych pojazdów oraz o potencjalnym niebezpieczeństwie, że same będą potrafiły unikać wypadków.

Jednocześnie młodzi ludzie i mieszkańcy miast skłaniają się ku modelowi mobilności opartemu na opłatach za rzeczywiste korzystanie zamiast nabywaniu majątku na własność, co całkowicie podważa obecnie obowiązujący model konsumpcji oparty na posiadaniu samochodów na własność.  Jak pokazują wyniki badań międzynarodowych  przy radykalnej zmianie modelu mobilności, polegającej na przejściu z modelu prywatnego posiadania samochodu na rzecz tzw. współdzielonej mobilności (ang. shared mobility) pozwoli na osiągniecie znaczącej (o 1/3) redukcji emisji CO2 oraz zwiększenie wolnej przestrzeni parkingowej w miastach.

Tematem przewodnim debaty eksperckiej będą innowacje technologiczne i społeczne w transporcie przyszłości. Podczas dyskusji zaproszeni eksperci/naukowcy przedstawią prognozy związane ze sposobami przemieszczania się  oraz ocenią wpływ zmieniającej się sytuacji na rozwój branży automotive, finansów, polityki paliwowej i energetycznej oraz życia społecznego.  Spróbują także odpowiedzieć w jakim kierunku zmierza transformacja systemu mobilności osobistej.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie ekspozycja innowacyjnych rozwiązań, w tym prezentacja efektów czterech projektów realizowanych przez naukowców z Politechniki Śląskiej w kooperacji z międzynarodowymi partnerami:

ERANET Electromobility

CACTUS:

 

Modele i metody oceny oraz optymalizacji ładowania autobusów elektrycznych: projekt realizowany w partnerstwie niemiecko – polskim, mający na celu pomaganie przewoźnikom realizującym przewóz osób w miejskim transporcie zbiorowym w podjęciu decyzji o optymalnym wdrożeniu taboru elektrycznego dla istniejących linii i rozkładów jazdy.

Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ncbro-logo
Cactus Elektromobility

ERANET Transport III Future Travelling

GREEN TRAVELLING

A Platform to Analyse and Foster the Use of Green Travelling Options

 

(Platforma do analizy i wsparcia wykorzystania możliwości Green Travelling) projekt realizowany w partnerstwie hiszpańsko – polsko – tureckim, którego zasadniczym celem było utworzenie narzędzi wspierających osoby podróżujące w zakresie wyboru proekologicznego środka transportu oraz wsparcie władz lokalnych w zakresie określania właściwych kierunków zrównoważonego rozwoju transportu w danym obszarze.

Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ncbro-logo
greenTravelling

ERANET CoFund Electric Mobility Europe

Electric travelling

Platform to support the implementation of electromobility in Smart Cities based on ICT applications:

 

(Electric travelling – platforma wspierająca wdrażanie elektromobilności w inteligentnych miastach w oparciu o aplikacje ICT) projekt realizowany w partnerstwie hiszpańsko – polsko – węgiersko – holenderskim. Projekt Electric Travelling ma ułatwić wdrożenie i dalszy rozwój elektromobilności (e-mobilność) na obszarach miejskich i podmiejskich. Wyniki projektu zapewnią odpowiednie narzędzia ICT do identyfikacji inteligentnych rozwiązań e-mobilności dostosowanych do konkretnych obszarów miejskich lub podmiejskich oraz ułatwią wprowadzenie pojazdów elektrycznych (EV) i wymaganych stacji ładowania w istniejącej infrastrukturze transportowej. Projekt pomoże podróżującym w wyborze trybu podróży (obejmującego pojazdy elektryczne) i trasy (za pomocą aplikacji ICT) i będzie wspierać władze lokalne w określeniu odpowiednich kierunków rozwoju e-mobilności.

Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ncbr_logo_z_czerwonym_napisem_eng_q
Logo_Electric_Mobility_Europe_1
European_Commission.svg
politechnika_sl_logo_poziom_en_rgb
mapka

ERANET Transport III

Inteligenta platforma do integracji, zarządzania oraz wsparcia pierwszej i ostatniej mili w łańcuchach dostaw:

S-MILE:

 

Projekt realizowany w partnerstwie hiszpańsko – polsko – tureckim. Jego celem jest opracowanie zestawu innowacyjnych narzędzi do wsparcia pierwszej/ostatniej mili transportu multimodalnego oraz kreowania wyboru proekologicznych środków transportu.

Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ncbr_logo_z_czerwonym_napisem_eng_q
Era-net transport
S-mile
politechnika_sl_wydz_tansportu