logo-innowator-male

Panel podsumowujący realizowaną już od dziesięciu lat Inicjatywę promującą innowacyjność w regionie województwa Śląskiego. Tematyka spotkania będzie poruszać zagadnienia związane z tym co dzisiaj nazywamy innowacją,  jakie korzyści uzyskały podmioty z wdrożenia rozwiązań innowacyjnych, jaki były problemy z ich wdrażaniem, jakie są perspektywy dla rozwoju firm innowacyjnych, czy innowacje wspierają rozwój, czy raczej są ciężarem dla przedsiębiorstw, oraz tego jakie są ich realne koszty.

Uczestnicy: Laureaci poprzednich edycji konkursu Innowator Śląska. Są to prężnie działające podmioty posiadające praktyczne doświadczenie we wdrażaniu na rynek innowacyjnych produktów, towarów oraz usług.

Panel tematyczny dla przedsiębiorców, jednostek B+R oraz osób zainteresowanych działalnością innowacyjną.

guest-star-duze

W dniu 14 września 2018 r. odbędzie się gala rozdania nagród konkursu Innowatora Śląska 2017 realizowanego w ramach projektu Enterprise Europe Network w trakcie III edycji Festiwalu Innowacji i Technologii z panelem dyskusyjnym „Laureaci X-lecia konkursu Innowator Śląska”.

Podczas uroczystej gali rozdania nagród w ramach X edycji konkursu Innowator Śląska 2017, wyróżnione zostaną innowacyjne rozwiązania technologiczne, produktowe lub usługowe przedsiębiorstw i  instytucji sektora badawczo-rozwojowego województwa śląskiego oraz panel dyskusyjny „Laureatów X-lecia konkursu Innowator Śląska”.

Tematyka spotkania będzie poruszać zagadnienia związane z tym co dzisiaj nazywamy innowacją, jakie korzyści uzyskały podmioty z wdrożenia rozwiązań innowacyjnych, jaki były problemy z ich wdrażaniem, jakie są perspektywy dla rozwoju firm innowacyjnych, czy innowacje wspierają rozwój, czy raczej są ciężarem dla przedsiębiorstw, oraz tego jakie są ich realne koszty.

„Wynalazki zmieniają naszą rzeczywistość. Podnoszą standard codziennego życia, wpływają na gospodarki regionów i państw, a także na procesy technologiczne i produkcyjne, od żywności, przez produkty codziennego użytku, po wysoko wyspecjalizowane narzędzia. O tym, że Polacy i mieszkańcy naszego regionu to pomysłowi i bardzo twórczy ludzie, przekonujemy się dzięki takim inicjatywom jak konkurs Innowator Śląska! Zapraszamy Was do udziału! Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, jako partner konkursu, nagrodzi laureatów również honorowym członkostwem w naszym elitarnym Klubie Innowatora. Powodzenia i do zobaczenia.” prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa KSSE S.A. i lider Klubu Innowatora KSSE, Partner w Konkursie Innowator Śląska 2017.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

O konkursie Innowator Śląska 2017

Po raz dziesiąty Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w ramach projektu Enterprise Europe Network organizuje konkurs Innowator Śląska! Celem Konkursu zgodnie Regulaminem z jest:

  • promocja innowacji,

  • promowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji sektora B+R wdrażających innowacyjne rozwiązania,

  • poprawa wizerunku regionu, przedsiębiorstw oraz instytucji sektora B+R poprzez promocję dobrych praktyk,

  • zachęcanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji sektora B+R do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

Konkurs jest skierowany był do śląskich przedsiębiorców i instytucji sektora B+R oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne. Zgłaszający się przedsiębiorcy mieli za zadanie wykazać udokumentowane wprowadzenie na rynek zgłoszonego rozwiązania, natomiast jednostki B+R zgłaszały rozwiązania gotowe do demonstracji (rozwiązania powstałe w latach 2014 -2016)e nie zgłosiły danego rozwiązania we wcześniejszych edycjach konkursu.

Cztery kategorie w konkursie Innowator Śląska 2017!

  • mikro przedsiębiorca,

  • mały przedsiębiorca,

  • średni przedsiębiorca,

  • instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Przedmiotem zgłoszenia mogły być innowacje inkrementalne lub innowacje o charakterze radykalnym.

Komisja Konkursowa wyłania czterech Laureatów do tytułu „Innowator Śląska 2017”, po jednym z każdej kategorii oraz może przyznać Wyróżnienia. Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione opinii publicznej na zorganizowanej uroczystej Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu, organizacji gospodarczych oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości w trakcie III Festiwalu Innowacji i Technologii w dniu 14 wrześniu 2018r. Podczas Gali zostaną zaprezentowani wszyscy Laureaci i Wyróżnieni w Konkursie oraz zostaną wręczone liczne nagrody.

„Wynalazki zmieniają naszą rzeczywistość. Podnoszą standard codziennego życia, wpływają na gospodarki regionów i państw, a także na procesy technologiczne i produkcyjne, od żywności, przez produkty codziennego użytku, po wysoko wyspecjalizowane narzędzia. O tym, że Polacy i mieszkańcy naszego regionu to pomysłowi i bardzo twórczy ludzie, przekonujemy się dzięki takim inicjatywom jak konkurs Innowator Śląska! Zapraszamy Was do udziału! Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, jako partner konkursu, nagrodzi laureatów również honorowym członkostwem w naszym elitarnym Klubie Innowatora. Powodzenia i do zobaczenia.” prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa KSSE S.A. i lider Klubu Innowatora KSSE, Partner w Konkursie Innowator Śląska 2017.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz patronatem Prezydenta Miasta Gliwice, Rektora Politechniki Śląskiej oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Biuro Konkursu Innowator Śląska

Enterprise Europe Network
GAPR sp. z o.o.
Wincentego Pola 16, Gliwice
+48 32 331 39 62
een@gapr.pl
www.gapr.pl

Partnerzy Konkursu Innowator Śląska 2017: