Politechnika Śląska

 

To najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju.

Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska.

Politechnika Śląska jest jednym z liderów kształcenia kadry inżynierskiej w Polsce. Wydziały Politechniki zaś od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach studiów inżynierskich.

Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania Politechnika Śląska stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.