poster-duze

Sesja posterowa jest elementem Festiwalu Innowacji i Technologii. W zamyśle Organizatorów ma przybrać formę statycznej prezentacji wizualnej połączonej z ewentualną dyskusją przy publicznie rozwieszonych plakatach. Sesja posterowa została zaplanowana w programie wydarzenia w taki sposób, aby nie kolidowała z innymi formami prezentacji (np. dyskusją w ramach panelu eksperckiego). W trakcie sesji posterowej nie przewidziano prezentacji ustnej w formie referatów omawiających ogólnie wyniki programu naukowego realizowanego przez grupę badawczą, niemniej jednak Twórcy, realizujący poszczególne projekty będą obecni podczas wydarzenia.

Sesja posterowa prezentująca efekty prac czterech projektów realizowanych przez naukowców z Politechniki Śląskiej w kooperacji z międzynarodowymi partnerami:

ERANET Elektromobility CACTUS:

 

Modele i metody oceny i optymalizacji ładowania autobusów elektrycznych: projekt realizowany w partnerstwie niemiecko – polskim, mający na celu pomaganie przewoźnikom realizującym przewóz osób w miejskim transporcie zbiorowym w podjęciu decyzji o optymalnym wdrożeniu taboru elektrycznego dla istniejących linii i rozkładów jazdy.

Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ncbro-logo
Cactus Elektromobility

ERANET Transport III Future Travelling – GREEN_TRAVELLING:
A Platform to Analyse and Foster the Use of Green Travelling Options

 

(Platforma do analizy i wsparcia wykorzystania możliwości Green Travelling) projekt realizowany w partnerstwie hiszpańsko – polsko – tureckim, którego zasadniczym celem było utworzenie narzędzi wspierających osoby podróżujące w zakresie wyboru proekologicznego środka transportu oraz wsparcie władz lokalnych w zakresie określania właściwych kierunków zrównoważonego rozwoju transportu w danym obszarze.

Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ncbro-logo
greenTravelling

ERANET CoFund Electric Mobility Europe – Electric travelling
Platform to suport the implementation of elektromobility in Smart Cities based on ICT applications
:

 

(Electric travelling – platforma wspierająca wdrażanie elektromobilności w inteligentnych miastach w oparciu o aplikacje ICT) projekt realizowany w partnerstwie hiszpańsko – polsko – węgiersko – holenderskim. Projekt Electric Travelling ma ułatwić wdrożenie i dalszy rozwój elektromobilności (e-mobilność) na obszarach miejskich i podmiejskich. Wyniki projektu zapewnią odpowiednie narzędzia ICT do identyfikacji inteligentnych rozwiązań e-mobilności dostosowanych do konkretnych obszarów miejskich lub podmiejskich oraz ułatwią wprowadzenie pojazdów elektrycznych (EV) i wymaganych stacji ładowania w istniejącej infrastrukturze transportowej. Projekt pomoże podróżującym w wyborze trybu podróży (obejmującego pojazdy elektryczne) i trasy (za pomocą aplikacji ICT) i będzie wspierać władze lokalne w określeniu odpowiednich kierunków rozwoju e-mobilności.

Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

ncbr_logo_z_czerwonym_napisem_eng_q
Logo_Electric_Mobility_Europe_1
European_Commission.svg
politechnika_sl_logo_poziom_en_rgb
mapka

ERANET Transport III
Inteligenta platforma do integracji, zarządzania oraz wsparcia pierwszej i ostatniej mili w łańcuchach dostaw: S-MILE
:

 

Projekt realizowany w partnerstwie hiszpańsko – polsko – tureckim. Jego celem jest opracowanie zestawu innowacyjnych narzędzi do wsparcia pierwszej/ostatniej mili transportu multimodalnego oraz kreowania wyboru proekologicznych środków transportu.

Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ncbr_logo_z_czerwonym_napisem_eng_q
Era-net transport
S-mile
politechnika_sl_wydz_tansportu