Zbigniew Nawrat

Zbigniew Nawrat

Zbigniew Nawrat

Naukowiec, wynalazca, nauczyciel, wizjoner. Fizyk teoretyk z wykształcenia, doktorat ze sztucznego serca, habilitacja z robotyki chirurgicznej, profesor Instytutu Protez Serca FRK (Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi www.frk.pl), adiunkt w Katedrze Kardiochirurgii SUM.

Zaprojektowane przez niego komory wspomagania serca POLVAD ratują od 25 lat pacjentów. Wprowadził i rozwija z zespołem medyczne zastosowania technologii wirtualnej przestrzeni oraz metody symulacji operacji chirurgicznych. Jest ojcem robota chirurgicznego Robin Heart. Pionier robotyki medycznej.

Jest prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej (www.medicalrobots.eu) oraz redaktorem czasopisma Medical Robotics Reports (www.medicalrobticsreports.com).

Nawrat jest, twórcą i organizatorem wielu odbywających się cyklicznie od wielu lat konferencji i warsztatów: BioMedTech Silesia, Roboty Medyczne, Warsztaty Chirurgiczne, Konfrontacje www.konfrontacje.info.