dr. hab. Grzegorz Brona

dr. hab. Grzegorz Brona

dr. hab. Grzegorz Brona

Od marca 2018 roku Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej z nominacji premiera Mateusza Morawieckiego.

Grzegorz Brona jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał na nim doktorat w 2007 roku, zaś habilitację w 2018 roku. Specjalizuje się w fizyce wysokich energii. Jest współautorem wielu artykułów naukowych opublikowanych m.in. w Nature. W latach 2009-2011 pracował jako lider zespołu naukowego przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie.

Grzegorz Brona jest współzałożycielem największej firmy sektora kosmicznego z korzeniami polskimi – Creotech Instruments S.A. W latach 2015-2018 pełnił w niej funkcję prezesa zarządu. Równolegle zasiadał w Radzie Polskiej Agencji Kosmicznej.