Dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński

Dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński

Dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński

Adiunkt na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej (Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu).

Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym artykułów w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach w kraju i za granicą. Redaktor naukowy kilku monografii. Prowadził wiele prac naukowo-badawczych, kierownik dwóch projektów w ramach programu ERANET. W swoich zainteresowaniach naukowych łączy problematykę inżynierii ruchu drogowego (w tym analiz i prognoz ruchu, modelowania systemów transportowych i optymalizacji sieci transportowych) z kształtowaniem zachowań komunikacyjnych w miastach. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowo – Technicznej „Transport Systems. Theory and Practice” (Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu).