dr inż. Adam Kurnicki

dr inż. Adam Kurnicki

dr inż. Adam Kurnicki

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechnika i specjalności automatyka i robotyka uzyskał w roku 2004 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, PL. W roku 2005 został zatrudniony w Katedrze Automatyki i Metrologii Politechniki Lubelskiej na stanowisku adiunkta. W latach 2008 –  2009 objął stanowisko “post-doc researcher” w Division of Biological Measurement and Applications, Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University, Japonia. Pobyt w Japonii zaowocował szeregiem badań związanych z wykorzystaniem czujników gigantycznej magnetorezystancji GMR w aplikacjach biomedycznych. Obecnie prowadzi prace związane z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w układach regulacji, systemach diagnostyki procesów przemysłowych i robotyce medycznej. Od 2010 roku współpracuje z firmą ACCREA Engineering. Współpraca ta zaowocowała udziałem w realizacji projektów finansowanych przez Komisje Europejską takich jak: IURO – Interactive Urban Robot, ReMeDi – Remote Medical Diagnostician, RAMCIP – Robotic Assistant for MCI Patient at Home. W projektach tych był odpowiedzialny za projektowanie i realizację architektury logicznej systemów robotycznych oraz sterowanie impedancyjne. Jest autorem publikacji z dziedziny automatyki i robotyki.