Dr inż. Krzysztof Krawiec

Dr inż. Krzysztof Krawiec

Dr inż. Krzysztof Krawiec

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej

Zajmuje się naukowo problematyką wdrażania pojazdów elektrycznych publicznym transporcie zbiorowym. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych z zakresu elektromobilności oraz rozwoju systemów transportowych. Autor pracy doktorskiej, pt.: „Metoda wyboru linii publicznego transportu zbiorowego do obsługi przez autobusy elektryczne” oraz autor wiodący w projekcie, pn. “Planning Process and Tool for Step-by-Step Conversion of the Conventional or Mixed Bus Fleet to a 100% Electric Bus Fleet” (PLATON), finansowanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach międzynarodowego programu Electric Mobility Europe.