Dr inż. Marcin Staniek

Dr inż. Marcin Staniek

Dr inż. Marcin Staniek

Adiunkt na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej (Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu).

Autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym artykułów w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach w kraju i za granicą. Prowadził wiele prac naukowo-badawczych, kierownik projektu w ramach programu ERANET. W swoich zainteresowaniach naukowych obejmuje diagnostykę nawierzchni drogowych z wykorzystaniem technologii przetwarzania i rozpoznawania obrazów oraz analizy dynamiki ruchu pojazdów. W zakresie problematyki inżynierii ruchu drogowego zajmuje się systemami sterowania ruchem oraz systemami telemetrycznymi transportu.