dr inż. Marek Wasilewski

dr inż. Marek Wasilewski

dr inż. Marek Wasilewski

Konsultant, projekt manager oraz koordynator wielu projektów unijnych realizowanych w Polsce oraz w skali międzynarodowej.

Absolwent oraz wieloletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej na której uzyskał stopień doktora nauk technicznych.  Uczestnik stażu naukowego – zarządzanie przedsiębiorstwem w Business School University of Portsmouth UK, oraz specjalistycznego stażu badawczo-naukowego w zakresie problematyki zarządzania środowiskiem w International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University.  Współpracował  z międzynarodowymi firmami konsultingowymi jak White Young Green Ltd International, WS Atkins, NIRAS International Consulting, CONSUS gdzie był zaangażowany w realizację projektów wdrożeniowych i doradczych w Gruzji, Kazachstanie, Mołdawii, Turcji i na Ukrainie.  

Od 2014  roku związany z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju. Jest ekspertem w Projekcie EEN – Enterprise Europe Network, zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania innowacjami, transferu technologii, pomagając  firmom z sektora MŚP oraz jednostkom B+R w procesie internacjonalizacji,  poszukując międzynarodowych partnerów handlowych, technologicznych i naukowych. Angażuje się w przeprowadzanie audytów technologicznych oraz ocen innowacyjności przedsiębiorstw (IMP3rove Innovation Assessment Analysis) wpierając firmy we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych oraz w opracowywaniu dokumentacji do funduszy unijnych.