dr inż. Robert Konieczka

dr inż. Robert Konieczka

dr inż. Robert Konieczka

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w specjalności samoloty i śmigłowce oraz studiów podyplomowych w tym samym zakresie. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu techniki lotniczej, przepisów, metodyki badania wypadków oraz systemów pokładowych w tym systemów obserwacji lotniczej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie w zakresie eksploatacji samolotów i śmigłowców. Przez wiele lat związany z lotnictwem wojskowym, państwowym,  a następnie lotnictwie cywilnym. Przez kilka lat członek personelu latającego. Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Członek Polskiego Klubu Lotniczego. Brał udział w badaniach wielu incydentów i wypadków lotniczych. Autor szeregu publikacji z zakresu niezawodności, techniki lotniczej, bezpieczeństwa lotniczego, praktycznego wykorzystania lotnictwa oraz badania wypadków lotniczych.

Od 2012 roku starszy wykładowca, a następnie adiunkt w Katedrze Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W tym okresie  prowadził w sposób ciągły zajęcia z przedmiotów: Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowców, Standardowe obsługi statków powietrznych.

Od 2003 roku Biegły Sądowy z zakresu lotnictwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Warszawa-Praga i Krakowie. Ekspert Politechniki Śląskiej. Autor wielu opinii sądowych i analiz z obszaru:

  • wypadki i incydenty statków powietrznych,
  • przestrzeganie przepisów lotniczych,
  • ekspertyzy techniczne,
  • ekspertyzy funkcjonalne sprzętu lotniczego.

 

Obszar zainteresowań zawodowych

  • Badanie incydentów i wypadków lotniczych, przepisy lotnicze, profilaktyka i kształtowanie bezpieczeństwa lotów.
  • Mechanika lotu, struktura i instalacje śmigłowców,
  • Eksploatacja statków powietrznych, obsługi i diagnostyka statków powietrznych, niezawodność statków powietrznych.
  • Zagrożenia ekologiczne użytkowania statków powietrznych.
  • Badanie funkcjonalności statków powietrznych i systemów lotniczych.