Dr Piotr Kaczmarek – Kurczak

Dr Piotr Kaczmarek – Kurczak

Dr Piotr Kaczmarek – Kurczak

Pracuje w Katedrze Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Centrum Przedsiębiorczości ALK. Jest mentorem w programie akceleracyjnym nowych firm Kozminski Venture Lab realizowanym przez spółkę zależną Akademii – Kozminski Business Hub. Jest konsultantem w grupie doradczej Kozminski Consulting.

Od 2007 roku autor publikacji na temat zarządzania i przedsiębiorczości w magazynie psychologicznym JA-MY-ONI tygodnika POLITYKA. Ekspert, doradca i szkoleniowiec pracował m. in. w projektach Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych (wyróżnienie Miniesterstwa Rozwoju w 2013 roku), Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Ekspert w projekcie wsparcia firm innowacyjnych Inventorum, projektach Górnośląskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości itd.

W ramach pracy w Kozminski Business Hub zajmuje się doradztwem startupów; restrukturyzacją firm rodzinnych, projektowaniem modeli biznesowych, analizą procesów, przygotowaniem wdrożenia systemów innowacji, współpracą nauki i biznesu.