Izabela Czeremcha

Izabela Czeremcha

Izabela Czeremcha

Menadżer Krajowego Klastra Kluczowego MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Członek Śląskiej Rady Innowacji oraz Grupy Roboczej – Zdrowe Społeczeństwo w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Jest animatorem współpracy w ramach klastra MedSilesia, który tworzy 98 podmiotów, odpowiada za grupy tematyczne i klastrowe projekty flagowe. Zajmuje się innowacyjnością i przedsiębiorczością oraz oceną i transferem technologii mających zastosowanie w dziedzinie zdrowia.

Zaangażowana w projekty międzynarodowe w obszarze MEDYCYNY oraz działania Specjalistycznego Regionalnego Obserwatorium Technologie dla Medycyny.