Mariusz Grzesiczak

Mariusz Grzesiczak

Mariusz Grzesiczak

W 1998 r. ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim (Wydział Techniki, kierunek: Wychowanie Techniczne, specjalność: Ochrona patentowa w technice) uzyskując tytuł magistra.

W 2002 r. ukończył Studia Podyplomowe w zakresie menedżerskim w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach (Wydział Ekonomiczno-Filologiczny).

W 2007 r. ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji).

W 2008 r. ukończył aplikację rzecznikowską organizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych w Warszawie; aplikacja ukończona zdanym egzaminem państwowym w dniach 3-12 czerwca 2008r. i uzyskaniem tytułu Rzecznika Patentowego

Wieloletni wykładowca i szkoleniowiec (trener) z zakresu prawa własności przemysłowej.

Od 2008 r. posiada tytuł rzecznika patentowego i zawód ten wykonuje zarówno na etacie w Uniwersytecie Śląskim jak i w działalności prywatnej.

Jest m.in. pełnomocnikiem:

– w procedurze polskiej przed Urzędem Patentowym RP w sprawach wszelkich przedmiotów własności przemysłowej (m.in. wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych a także znaków towarowych – nr wpisu na list rzeczników patentowych 3217)

– w procedurze wspólnotowej przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante w sprawach ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych w całej Unii Europejskiej (nr wpisu na listę profesjonalnych pełnomocników w OHIM 44691).

Ma na koncie kilkaset zgłoszeń wynalazków, znaków towarowych i innych przedmiotów własności przemysłowej.

Dodatkowo pełnione funkcje:

– członek Okręgowej Rady Rzeczników Patentowych Okręgu Śląskiego