dr hab. inż. Krzysztof Kubryński, prof. ITWL

dr hab. inż. Krzysztof Kubryński, prof. ITWL

dr hab. inż. Krzysztof Kubryński, prof. ITWL

Absolwent Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się głównie problematyką projektowania aerodynamicznego samolotów i szybowców.

Jest między innymi autorem pakietu programów komputerowych KK-AERO, służących wspomaganiu projektowania aerodynamicznego złożonej bryły samolotu.

Opracowana przez niego metodyka projektowania aerodynamicznego oraz oprogramowanie komputerowe wykorzystywane zostały przy projektowaniu aerodynamicznym większości współczesnych szybowców wysokowyczynowych (ASW-27/ASG-29, Ventus-2, DG-1000, ASW-28, Antares, JS-1 i innych).

Jest autorem projektu żagla do łodzi klasy FINN, na której Mateusz Kusznierewicz zdobył złoty medal olimpijski w Atlancie. Jest autorem projektów aerodynamicznych szybowców SZD-56-2 Diana-2 i KKB-18KE Diana-3, oraz samolotów AT-4 (Gobosh 700), skrzydła samolotu turbośmigłowego PZL-130 Orlik TC-II, samolotów odrzutowych EM-10 Bielik i LAR-1 Flaris oraz innych projektów.

W okresie 1990-2017 zatrudniony w Zakładzie Aerodynamiki na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest kierownikiem Biura Konstrukcji Lotniczych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.