Wojciech Moczulski

Wojciech Moczulski

Wojciech Moczulski

Profesor zwyczajny na Politechnice Śląskiej od 2005 r., Dyrektor Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej i jednocześnie jeden z założycieli grupy SkyTech, w której pełni obecnie funkcję prezesa spółki SkyTech Research sp. z o.o.

Studiował matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Śląskim. Doktorat (1984) i habilitacja (1997) na Politechnice Śląskiej w dyscyplinie „Budowa i eksploatacja maszyn”. Profesor nauk technicznych (2003).

Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w takich obszarach, jak: systemy mechatroniczne i systemy inteligentne, zastosowania sztucznej inteligencji, modelowanie przybliżone, systemy rozszerzonej rzeczywistości, robotyka mobilna, diagnostyka techniczna i inżynieria wiedzy.

Ma bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu zespołami naukowymi realizującymi multidyscyplinarne projekty badawcze. Jest autorem lub współautorem ponad 250 publikacji: książek, rozdziałów w książkach, artykułów naukowych i innych oraz 5 patentów krajowych i jednego europejskiego.

Jest redaktorem czasopisma Engineering Applications of Artificial Intelligence (Elsevier). Stypendysta Fundacji im. Aleksandra Humboldta w latach 1986-87 (Universitaet-Gesamthochschule Paderborn, Niemcy).

Promotor 15 zakończonych przewodów doktorskich.

Licencjonowany pilot samolotów jednosilnikowych. Pasjonuje się turystyką i sportem.